CST I

KURS: TERAPIA CRANIOSACRALNA UPLEDGERA I
moduł Ikurs pięciodniowy

Instruktor: Instruktor Upledger Institue International
terminy: 3-7.03.2021, 16-20.10.2021
cena kursu: 2900 PLN brutto

formularz zgłoszeniowy

elementy kursu:

– palpacja
– trzy rytmy ciała – puls serca, rytm oddechu oraz rytm craniosacralny
– powięź jako system całego ciała
– system przepon – techniki uwalniania przepony miednicy,
przepony oddechowej, górnego otworu klatki piersiowej oraz części potylicznej podstawy czaszki
– fleksja oraz ekstensja rytmu craniosacralnego
– indukcja punktu spoczynkowego techniką CV4
– kierowanie energii
– układ craniosacralny jako półzamknięty system hydrauliczny
– pionowy i poprzeczny system membran wewnątrzczaszkowych
– różnicowanie pomiędzy restrykcjami kostnymi i membranowych
– trakcja w ujęciu układu craniosacralnego
– technika czołowego unoszenia
– technika unoszenia kości ciemieniowych
– technika kompresji i dekompresji kości klinowej
– technika dwuosiowej mobilizacji kości skroniowych
– badanie worka oponowego – trakcja, terapia
– staw skroniowo-żuchwowy – funkcja, neurologia, terapia
– Protokół 10 kroków

Po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje Certyfikat sygnowany przez Instytutu Upledgera. Upoważnia on do dalszego procesu uczenia się w Polsce oraz we wszystkich satelitach Instytutu na całym świecie. Ukończenie kursu upoważnia do uczestnictwa w drugim module CST II.