CST I

KURS: TERAPIA CRANIOSACRALNA UPLEDGERA I
moduł I – kurs czterodniowy w języku polskim
instruktor: Wojciech Garwoliński PT, CST-D
miejsce kursuCTM, Sierosław k. Poznania
terminy:
cena kursu w 2024: 3100 PLN brutto
18-21 kwietnia 2024  GRUPA ZAMKNIĘTA
19-22 września 2024 – GRUPA ZAMKNIĘTA
formularz zgłoszeniowy
cena kursu od 2025: 3300 PLN brutto
24-27 kwietnia 2025TRWA NABÓR
18-21 września 2025 – TRWA NABÓR

elementy kursu:

– palpacja
– trzy rytmy ciała – puls serca, rytm oddechu oraz rytm cranio-sacralny
– powięź jako system całego ciała
– system przepon – techniki uwalniania przepony miednicy,
przepony oddechowej, górnego otworu klatki piersiowej oraz części potylicznej podstawy czaszki
– fleksja oraz ekstensja rytmu cranio-sacralnego
– indukcja punktu spoczynkowego techniką CV4
– układ cranio-sacralny jako półzamknięty system hydrauliczny
– badanie worka oponowego – trakcja, terapia
– pionowy i poprzeczny układ membran wewnątrzczaszkowych
– różnicowanie pomiędzy restrykcjami kostnymi i membranowych
– trakcja w ujęciu układu cranio-sacralnego
– technika czołowego unoszenia
– technika unoszenia kości ciemieniowych
– technika kompresji i dekompresji kości klinowej
– technika dwuosiowej mobilizacji kości skroniowych
– staw skroniowo-żuchwowy – biomechanika, neurologia, terapia
– Protokół 10 kroków
– kierowanie energii
– czaszkowe pompowanie

Po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje Certyfikat sygnowany przez Instytutu Upledgera. Upoważnia on do dalszego procesu uczenia się w Polsce oraz we wszystkich satelitach Instytutu na całym świecie. Ukończenie kursu upoważnia do uczestnictwa w drugim module CST II.