Nerwy

TERAPIA CRANIOSACRALNA UPLEDGERA
Nerwy Czaszkowe 1 – CSCN1

termin: czerwiec 2024 – przeniesiony kurs z pandemii.
Będzie parę dodatkowych miejsc.
Instruktor: Karen Axelrod CST-D,CACMT
miejsce kursu: CTM, Sierosław k. Poznania
koszt kursu: 3300 PLN

Wymagane:
– ukończenie kursu CST2,
- dobra palpacja rytmu cranio-sacralnego,
– wykonanie przynajmniej 25 protokołów twardego podniebienia.

Poniżej link do wideo z instruktorką Karen Axelrod, która w paru słowach opisuje,
co będziemy robić na kursie oraz co wyniesiemy z kursu.

CSCN1 to specjalistyczny kurs Terapii CranioSacralnej Upledgera, który koncentruje się na anatomii i fizjologii 12 nerwów czaszkowych. Pozwala nam oszacować czy i które nerwy mają dysfunkcją oraz jak tę funkcję przywrócić. 12 nerwów czaszkowych jest kluczową częścią układu nerwowego. Zawiadują pięcioma zmysłami – zapachu, wzroku, słuchu, dotyku i smaku. Pomagają nam utrzymać homeostazę oraz regulują puls krwi, oddechu, regulują trawienie oraz ciśnienie krwi. Pomagają w utrzymaniu równowagi. Najnowsze badania pokazują również, że odgrywają ważną rolę w naszym zaangażowaniu socjalnym, wyjściu z traumy oraz są odpowiedzialne za odruch przetrwania. Jak żadne inne struktury nerwowe czy fizjologiczne w ciele, nerwy czaszkowe mogą stać się dysfunkcyjne z wielu powodów: z powodu restrykcji kostnych czy membranowych w obszarze czaszki or szyjnego odcinka kręgosłupa, z powodu stanu zapalnego, uszkodzenia, na skutek choroby, traumy, słabego ciśnienia wewnątrzczaszkowego czy ogólnie słabego krążenia krwi.

Cele nauczania:
– być w stanie nazwać, opisać, zlokalizować oraz zapamiętać funkcję wszystkich nerwów czaszkowych
– zrozumienie tego jak zewnętrzne traumy oraz choroby wewnętrzne mogą wpływać na funkcje nerwów
– być w stanie zróżnicować po symptomach który nerw jet dysfunkcyjny
– nauczenie się technik kostnych, membranowych oraz energetycznych
– pogłębienie wiedzy, zrozumienia i zastosowania technik oraz założeń CST