SER I

KURS: SOMATOEMOCJONALNE UWOLNIENIE I
moduł IIIkurs pięciodniowy
Instruktor: John S. Page DO, CST-D, MCSS
cena: 3100 PLN

terminy:
12-16 października 2022r. – GRUPA ZAMKNIĘTA
11-15 października 2023r. – Formularz zgłoszeniowy

 

wymagane:

1. Ukończenie kursu CST I i CST II.

SER jest procesem terapeutycznym, który pomaga uzewnętrznić i wyrazić emocje, zapisane w pamięci tkankowej. Takie uwolnienia ułatwiają pacjentowi dotarcie do nieświadomych przyczyn bólu czy historii choroby.

elementy kursu:

– Wewnętrzny Lekarz – zapoznanie z koncepcją
– Cysta z Energią – rozwinięcie koncepcji, technika lokalizacji i sposobu    uwalniania jej z ciała
– Droga Wyrazu – zapoznanie z koncepcją, techniki pracy na Drodze Wyrazu
– Pamięć tkankowa, odwijanie tkanek – zapoznanie z koncepcją
– SER – SomatoEmocjonalne Uwolnienie – rozwinięcie koncepcji
– Dialogowanie/Konwersacja – założenia oraz praktyka
– Dialogowanie oraz Obrazowanie w kontekście Procesu SER
– Wektorowanie – Vectoring – techniki neurologiczne
– Detektor Istotności – Significant Detector (S.D.) – zatrzymanie rytmu craniosacralnego

Po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje Certyfikat sygnowany przez Instytutu Upledgera, upoważnia on do dalszego procesu uczenia się w Polsce oraz we wszystkich satelitach Instytutu na całym świecie. Ukończenie kursu upoważnia do uczestnictwa w czwartym module SER II oraz kursie pediatrycznym.