SER I

KURS SER1: SOMATOEMOCJONALNE UWOLNIENIE I
moduł III – kurs czterodniowy
instruktor: Erla Olafsdottir PT, CST-D (Islandia)
miejsce kursu: CTM w Sierosławiu
terminy:
30.05.-02.06.2024r. GRUPA ZAMKNIĘTA
cena kursu: 3300PLN brutto
6-9 luty 2025 – TRWA NABÓR
cena kursu: 4200PLN brutto
Formularz zgłoszeniowy

wymagane:

1. Ukończenie kursu CST I i CST II.

SER jest procesem terapeutycznym, który pomaga uzewnętrznić i wyrazić emocje, zapisane w pamięci tkankowej. Takie uwolnienia ułatwiają pacjentowi dotarcie do nieświadomych przyczyn bólu czy historii choroby.

elementy kursu:

– Wewnętrzny Lekarz / Inner Physician – zapoznanie z koncepcją
– Cysta z Energią / Energy Cyst – rozwinięcie koncepcji, technika lokalizacji i sposobu    uwalniania jej z ciała
– Droga Wyrazu / Avenue of Expression – zapoznanie z koncepcją, techniki pracy na Drodze Wyrazu
– Pamięć tkankowa, odwijanie tkanek – zapoznanie z koncepcją
– SER – SomatoEmocjonalne Uwolnienie / SomatoEmotional Release – rozwinięcie koncepcji
– Dialog oraz Obrazowanie Terapeutyczne (Therapeutic Dialog and Imaginery)  – założenia oraz praktyka
– Dialog oraz Obrazowanie w kontekście Procesu SER
– Wektorowanie – Vectoring – techniki neurologiczne
– Detektor Istotności – Significant Detector (S.D.) – zatrzymanie rytmu craniosacralnego
– Meridiany, Czakry / Meridians, Chakras – koncepcja pracy

Po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje Certyfikat sygnowany przez Instytutu Upledgera, upoważnia on do dalszego procesu uczenia się w Polsce oraz we wszystkich satelitach Instytutu na całym świecie. Ukończenie kursu upoważnia do uczestnictwa w czwartym module SER II.