SER I

KURS SER1: SOMATOEMOCJONALNE UWOLNIENIE I
moduł III
kurs czterodniowy
miejsce kursu: CTM w Sierosławiu

terminy:

12-15 października 2023r. GRUPA ZAMKNIĘTA
instruktor: Erla Olafsdottir PT, CST-D

09-12 listopada 2023r. TRWA NABÓR
instruktor: Orsolya Gabriel CST-D, N.P., P.T.
koszt kursu: 3100 PLN

30.05.-02.06.2024r. TRWA NABÓR
instruktor: Erla Olafsdottir PT, CST-D
koszt kursu: 3300 PLN

Formularz zgłoszeniowy

wymagane:

1. Ukończenie kursu CST I i CST II.

SER jest procesem terapeutycznym, który pomaga uzewnętrznić i wyrazić emocje, zapisane w pamięci tkankowej. Takie uwolnienia ułatwiają pacjentowi dotarcie do nieświadomych przyczyn bólu czy historii choroby.

elementy kursu:

– Wewnętrzny Lekarz / Inner Physician – zapoznanie z koncepcją
– Cysta z Energią / Energy Cyst – rozwinięcie koncepcji, technika lokalizacji i sposobu    uwalniania jej z ciała
– Droga Wyrazu / Avenue of Expression – zapoznanie z koncepcją, techniki pracy na Drodze Wyrazu
– Pamięć tkankowa, odwijanie tkanek – zapoznanie z koncepcją
– SER – SomatoEmocjonalne Uwolnienie / SomatoEmotional Release – rozwinięcie koncepcji
– Dialog oraz Obrazowanie Terapeutyczne (Therapeutic Dialog and Imaginery)  – założenia oraz praktyka
– Dialog oraz Obrazowanie w kontekście Procesu SER
– Wektorowanie – Vectoring – techniki neurologiczne
– Detektor Istotności – Significant Detector (S.D.) – zatrzymanie rytmu craniosacralnego
– Meridiany, Czakry / Meridians, Chakras – koncepcja pracy

Po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje Certyfikat sygnowany przez Instytutu Upledgera, upoważnia on do dalszego procesu uczenia się w Polsce oraz we wszystkich satelitach Instytutu na całym świecie. Ukończenie kursu upoważnia do uczestnictwa w czwartym module SER II.