SER II

KURS SER2: SOMATOEMOCJONALNE UWOLNIENIE II
moduł IVkurs czterodniowy
instruktor: Diego Maggio D.O., CST-D (Włochy)
miejsce kursu CTM, Sierosław k. Poznania
cena kursu w 2024: 3500 PLN brutto
cena kursu od 2025: 4200 PLN brutto
terminy:
9-12 maja 2024 GRUPA ZAMKNIĘTA
17-20 października 2024 GRUPA ZAMKNIĘTA

wymagane:

1. Ukończenie kursów UI International – CST I, CST II oraz SER I.

Kurs rozpoczyna się od praktycznego powtórzenia technik, dotyczących elementów Drogi Wyrazu, przekazywanych w trakcie CST II i dalej rozwijanych na SER I. Celem tej powtórki jest przygotowanie uczestników do pracy w grupach, podczas której każdy jest zarówno terapeutą, jak i pacjentem. I w jednym, i w drugim przypadku bardzo pomocny jest rozluźniony aparat mowy.
W dalszej części kursu terapeuta uczy się technik, które mają pomóc pacjentowi rozbudzić w sobie świadomość swojego Wewnętrznego Lekarza.
Kurs SER II daje możliwość większego wglądu w kwestie związane z holistycznym rozumieniem człowieka.

elementy kursu:

– historia, koncepcja i proces terapeutyczny w kontekście Psychosyntezy, Gestaltu oraz psychologii Jungowskiej
– praktyczne zastosowanie elementów Psychosyntezy, Gastaltu oraz psychologii Jungowskiej w SER, Obrazowaniu oraz Dialogowaniu Terapeutycznym
– powtórzenie pracy na Drodze Wyrazu (obejmujące m.in. kość gnykową, stawy skroniowo-żuchwowe, gardło, podniebienie twarde, lemiesz) w celu swobodnego wykorzystania aparatu mowy
– Obrazowanie – metody przywoływania obrazu, utrzymywanie obrazu, towarzyszenie pacjentowi w pracy z obrazem
– Protokół 10 kroków dla obrazowania i dialogowania
– Detektor Istotności (S.D.) – zatrzymanie rytmu craniosacralnego, rozwijanie umiejętności palpacji

Po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje Certyfikat sygnowany przez Instytutu Upledgera, upoważnia on do dalszego procesu uczenia się w Polsce oraz w satelitach Instytutu na całym świecie. Ukończenie kursu upoważnia do uczestnictwa w piątym module ADVANCED I.