witryna CTTB

TERAPIA CRANIOSACRALNA UPLEDGERA
KURS: TOUCHING THE BRAIN 1 – CTTB1
Instruktor: Erla Olafsdottir PT, CST-D (Islandia)
miejsce kursu: CTM,Sierosław k. Poznania

termin: 8-11 listopada 2025
NABÓR po kursie SER1 maj/czerwiec 2024

Wymagane:
– ukończenie kursu CST2,
– dobra palpacja rytmu cranio-sacralnego,

Wewnątrz czaszki kostnej wszyscy mamy biliony gwiaździsto-kształtnych komórek w mózgu.
Mózgowe „gwiazdy” są częścią rodziny komórek zwanych glejowymi.Komórki glejowe najbardziej nadzorują rozwój układu nerwowego.
Są zaangażowane w każdy aspekt zdrowia i patologii układu nerwowego.
Glej i neurony tworzą nasz wewnętrzny wszechświat doznań, percepcji, pamięci i działania.
Sięgając w podróż w głąb, możemy delikatnie ich dotknąć.

W jaki sposób techniki Terapii CranioSacralnej sięgają wgłąb mózgu lub do rdzenia kręgowego?
Czy istnieje jakaś biomechaniczna sieć nerwowa, poprzez którą techniki korygujące terapii CST
są przekazywane od rąk terapeuty w głąb centralnego układu nerwowego?

Jeżeli tak, w jaki sposób funkcjonują komórki korygującej sieci nerwowej,
w jaki sposób mogą pomóc centralnemu układowi nerwowemu w zdrowieniu i funkcjonowaniu?

Odpowiedzi na te pytania znajdują się w gleju.
Układ craniosacralny ma bezpośrednie połączenie z macierzą komórek glejowych w mózgu i rdzeniu kręgowym.
To połączenie jest drogą, poprzez którą możesz używać technik glejowych CST,
aby polepszyć centralny układ nerwowy – jego strukturę, funkcjonowanie, proces zdrowienia i utrzymanie zdrowia.

W programie kursu:

 • śledzenie komórek glejowych I ich funkcji,
 • Odkrycie w jaki sposób komórki glejowe budują połączenie z zewnątrz centralnego układu nerwowego do wewnątrz centralnego układu nerwowego,
 • Odkrywanie roli komórek glejowych w generowaniu płynu mózgowo-rdzeniowego i regulowanie jego przepływu,
 • Nauka w jaki sposób komórki glejowe pomagają w terapii centralnego układu nerwowego,
 • Stymulowanie normalizacji układu nerwowego poprzez używanie technik glejowych  CST
 • Praca z wykorzystaniem technik glejowych przy zaburzeniach centralnego układu nerwowego, takich jak:
  zaburzenia ze spektrum autyzmu, dysfunkcjach poznawczych, urazowych uszkodzeniach mózgu, zaburzeniach neuro-degeneratywnych,
  przy mózgowym porażeniu, epilepsji, chronicznym bólu czy uszkodzeniach rdzenia kręgowego.
 • Poprawianie, wzbogacanie i doskonalenie twojej palpacji CST oraz umiejętności terapeutycznych