CST II

KURS: TERAPIA CRANIOSACRALNA UPLEDGERA II
moduł II

formularz zgłoszeniowy

terminy:
1-5 marca 2023 GRUPA ZAMKNIĘTA
Instruktor: John S. Page DO, CST-D, MCSS

1-4 kwietnia 2023 TRWA NABÓR
Instruktor: Erla Olafsdottir PT, CST-D
cena kursu: 2900 PLN brutto

CST2 odbywa się w marcu każdego roku. Uczestnikami są zazwyczaj uczestnicy CST1 z kwietnia i września roku poprzedniego.

wymagane:

1. Ukończenie kursu CST I.
2. Wykonanie 75 “Protokołów 10 kroków” w celu rozwinięcia umiejętności terapeutycznych.

Kurs zaczyna się od przestudiowania dysfunkcji części potylicznej podstawy czaszki oraz zaprezentowania sposobu ich postrzegania, diagnozowania i leczenia sposobem dr. Williama Sutherlanda – ojca osteopatii cranialnej.

elementy kursu:

– terapia dysfunkcji czaszkowych
– terapia dysfunkcji podniebienia twardego
– terapia dysfunkcji stawu skroniowo-żuchwowego
– badanie całego ciała – Whole Body Evaluation
– technika łuku – Arcing
– ślizg powięziowy – Fascial Glide
– segmenty zmienione czynnościowo – Facilitated Segments
– Cysta z Energią – Energy Cyst
– Detektor Istotności – (S.D.) Significant Detector
– miejscowe uwolnienie tkanki Regional Tissue Release (RTR)
– omówienie założeń terapii z uwzględnieniem
SomatoEmocjonalnego Uwolnienia – SomatoEmotional Release (SER)

Po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje Certyfikat sygnowany przez Instytutu Upledgera, upoważnia on do dalszego procesu uczenia się w Polsce oraz we wszystkich satelitach Instytutu na całym świecie. Ukończenie kursu upoważnia do uczestnictwa w trzecim module SER I.